Vermeer Now!

Inspired by Johannes Vermeer

Lees meer over het Vermeer project onderaan de pagina.
Read more about het Vermeer project down below this page.

Vases

De Melkmeid / The Milkmaid | Nerikomi
H 35 cm x W 25 cm
Porcelain
€ 950

The Love Letter / De liefdesbrief | Nerikomi
Porcelain
Sold


The Little Street / Het straatje van Vermeer | Nerikomi & Gold Leaf
H 22 cm x W 20 cm
Porcelain
€ 850

The Love Letter / De liefdesbrief | Nerikomi & Gold Leaf
H 35 cm x W 27 cm
Porcelain
€ 800

Tableaus

De liefdesbrief / The Love letter | Nerikomi
H 36 cm x W 29.5 cm
Porcelain 
€ 1500


De Melkmeid / The Milkmaid | Nerikomi
H 36 cm h x W 32 cm
Porcelain
€ 850

Daer een seigneur zijn handen wast / Where a seigneur washes his hands | Nerikomi
H 38 cm x W 31 cm
Porcelain 
€ 850

Daer een seigneur zijn handen wast / Where a seigneur washes his hands
H 38 cm x W 31 cm
White Porcelain
€ 850

Beschrijving

Daar een seigneur zijn handen wast
Daar een Seigneur zijn handen wast in een doorsiende, kamer met beelden konstig en raar“. Zo luid de omschrijving van een schilderij van Vermeer in de veilingcatalogus van 1696. Het doek dat voor 95 gulden van de hand ging is sindsdien spoorloos verdwenen ik reconstrueerde dit voor de expositie Liefs Vermeer (2012) ook gebruikmakend van het verhaal van Anna Enquist.
Dit werk is gemaakt in opdracht voor de expositie ‘Liefs Vermeer’, tentoonstelling 1 t/m 30 september 2012 Delft en Schipluiden.

Description

There a seigneur washes his hands
As a Seigneur washes his hands in a doorseen, room with images crafty and strange“. This is the description of a painting by Vermeer in the auction catalog of 1696. The canvas that sold for 95 guilders has since disappeared without a trace. I reconstructed this for the exhibition Liefs Vermeer (2012), also using the story of Anna Enquist.
This work was made for the exhibition ‘Liefs Vermeer’, exhibition 1 to 30 September 2012 Delft and Schipluiden.

Over het Vermeer project
Vermeer vazen en tableaus

In 2007 werd ik benaderd om mee te doen aan een expositie “de Meisjes van Vermeer”.  Zou ik Vermeer zijn schilderijen kunnen omzetten in porselein? Ik was al enigszins bedreven hierin omdat ik al een paar jaar bezig was met het werk van Maria Sybilla Merian, ik zei dus ‘ja’ en het werd een enorme uitdaging. Vanwege het succes van deze expositie kwam er in 2012 een internationale expositie “Liefs Vermeer” te Delft en te Hodenpijl. (Johannes Vermeer trouwde in de schuilkerk in de heerlijkheid Hodenpijl.)

Nerikomi

Door de gekleurde porselein op verschillende manieren te mengen en te stapelen en dan weer te versnijden ontstaan patronen (denk aan Sushi maken). Het geheel wordt gevormd tot een blokvormig stuk porselein. Hiervan worden hele dunne plakken gesneden. Het patroon dat dan ontstaat (Agaath steen) wordt uitgerold tot een dunne plaat. Deze plaat wordt versneden in een gewenste vorm en vervolgens aan elkaar gemonteerd. Zo ontstaat een fragmentarische vorm.
Nerikomi gebruik ik van wege het spontane effect en de beweging. Daarbij krijgen zowel de binnenkant als de buitenkant van de vorm evenveel aandacht, de afbeelding is aan beide zijden te zien.
Lees meer over Nerikomi.

 

About project Vermeer
Vermeer vases and tableaus

In 2007 I was approached to participate in an exhibition “the Girls of Vermeer”. Could I convert Vermeer’s paintings into porcelain? I was already somewhat adept at this because I had been working on the work of Maria Sybilla Merian for a few years, so I said ‘yes’ and it became a huge challenge. Due to the success of this exhibition, an international exhibition “Liefs Vermeer” was held in 2012 in Delft and in Hodenpijl (The Netherlands). (Johannes Vermeer married in the hidden church in the glory of Hodenpijl.)

Nerikomi

By mixing and stacking the colored porcelain in different ways and then cutting it again, patterns are created (think of making sushi). The whole is formed into a block-shaped piece of porcelain. Very thin slices are cut from this. The pattern that then arises (Agate stone) is rolled out into a thin plate. This plate is cut into a desired shape and then assembled together. This creates a fragmentary form.
I use Nerikomi because of the spontaneous effect and the movement. Both the inside and the outside of the shape receive equal attention, the image can be seen on both sides.
Read more about Nerikomi.

How its made

The process.

De seigneur | Study sketch

The Little Street | Work in progress


Expositie ‘Meisjes van Vermeer’ 2007, Delft

STUDIO VISIT
BY APPOINTMENT

The Studio is always open for visitors by appointment.
Please feel free to contact me by e-mail or telephone.